Mendicity Institution pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w powrocie na rynek pracy. Pomagamy ludziom stanąć na nogi, żeby sami mogli wypracować drogę do niezależnego życia.

_MG_1024Od 2012 roku, pomagamy migrantom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych lub doświadczających bezdomności, często z trudem porozumiewajacym się w języku angielskim, bez prawa do pomocy socjalnej, walczącym z uzależnieniem, byłymi więźniami, osobami bezrobotnymi.

Prowadzimy bezpłatną stołówkę, odwiedzamy więźniów, pomagamy w przyjęciach na odtrucia alkoholowe, dostępie do opieki zdrowotnej, nauce języka angielskiego, wyrabianiu dokumentów, powrocie na rynek pracy, oraz powrocie do kraju pochodzenia.
Zapewniamy pomoc w języku angielskim, polskim, litewskim, rosyjskim, rumuńskim, francuskim i hiszpańskim. Udzielamy pomocy bezpłatnie.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10.30 do 13.00. Ewentulanie prosimy o telefon aby się umówić na spotkanie:

Hania (polski/angielski) 0892132789

Florin (rumuński/angielski) 0892133343

Biuro (angielski/wszystkie języki) 01-6773308