Mendicity Institution pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w powrocie na rynek pracy. Pomagamy ludziom stanąć na nogi, żeby sami mogli wypracować drogę do niezależnego życia.

Od 2012 roku, pomagamy migrantom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych lub doświadczających bezdomności, często z trudem porozumiewajacym się w języku angielskim, bez prawa do pomocy socjalnej, walczącym z uzależnieniem, byłymi więźniami, osobami bezrobotnymi.

Prowadzimy bezpłatną stołówkę, odwiedzamy więźniów, pomagamy w przyjęciach na odtrucia alkoholowe, dostępie do opieki zdrowotnej, nauce języka angielskiego, wyrabianiu dokumentów, powrocie na rynek pracy, oraz powrocie do kraju pochodzenia.

Zapewniamy pomoc w języku angielskim, polskim, litewskim, rosyjskim, rumuńskim, francuskim i hiszpańskim. Udzielamy pomocy bezpłatnie.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10.30 do 13.00. Ewentulanie prosimy o telefon aby się umówić na spotkanie:

Florin (rumuński/angielski): 086 0203896

Radu(angielski/rumuński/rosyjskim): 086 0203944